Työelämä ja ammatillinen kuntoutus

Parkinsonin tautia sairastavista osa on vielä aktiivisesti mukana aktiivisesti työelämässä. Näiden potilaiden kohdalla on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota työssä käynnin jaksamiseen ja sopiviin työolosuhteisiin säännöllisesti jo sairauden alusta lähtien. Parkinsonin taudin vaikutukset potilaan työkykyyn ovat yksilöllisiä ja niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Riippuu paljon esimerkiksi työtehtävistä miten Parkinsonin taudin sairauden oireet, esimerkiksi liikkeiden hitaus,lihasten jäykkyys, vapinat tai mahdolliset puheentuoton tai kirjoittamisen vaikeudet voivat vaikuttaa työstä suoriutumiseen ja työssä jaksamiseen. Työkykyyn vaikuttavat paljon myös lääkehoidossa potilaalle tehtävät ratkaisut eli se minkä verran taudin oireita voidaan tai miten paljon on tarpeen lievittää lääkkehoidon avulla.

Fyysisten sairauden oireiden kuten jäykkyyden tai vapinan ollessa lieviä sairastunut potilas selviää työtehtävistään yleisesti ilman suurempia haittoja tai hankaluuksia. Vaikeuksia voi olla mahdollista ilmetä esimerkiksi tarkkuutta, nopeutta tai raskasta fyysistä suoriutumista edellyttävissä työtehtävissä.

Ppotilaan työssä selviytymistä on mahdollista kuitenkin heikentää myös Parkinsonin taudin sairauteen liittyvä psyykkinen väsymys, stressaavat tilanteet tai epävarmuus työssäkäynnin tulevaisuudesta.

Myös mahdolliset neuropsykologiset ongelmat kuten tarkkaavaisuuden heikentyminen

tai hahmottamisen ongelmat voivat mahdollisesti heikentää työkykyä ja aiheuttaa stressaavia tilanteita ja psyykkisiä ongelmia.

Huomionarvoinen asia potilaan työkykyä ja työelämässä yleensä jatkamisen mahdollisuuksia arvioitaessa on potilaan oma halu ja motivaatio olla vielä mukana työelämässä. Monet ovat sairastuneet Parkinsonin tautiin hyvin lähellä eläkeikää, ja eläkkeelle jääminen onkin usein ainoa oikea vaihtoehto.