Neuropsykologinen kuntoutus ja puheterapia

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa kartoitetaan kognitiivinen toiminta ja henkinen suorituskyky. Esimerkiksi muisti- ja hahmottamishäiriöt ja keskittymisen, hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden häiriöt ovat kognitiivisia häiriöitä. Häiriöiden aiheuttamia haittoja lievennetään kuntoutuksella ja parannetaan niitä opettelemalla uusia korvaavia toimintatapoja.

Mielialaan vaikuttaa sairastuminen pitkäaikaiseen tautiin ja sen tuomiin muutoksiin arkielämässä.

Sairastumisen aiheuttama psyykkinen kriisi ja masennus ovat tyypillisiä Parkinsonin taudin aiheuttamia psyykkisiä oireita. Ahdistus ja tuskatilat voivat olla myös lääkehoidon tuomaa seurausta. Parkinsonin taudin aiheuttamiin psyykkisiin oireisiin tulisi kiinittää ajoissa huomiota. Keskustelut psykologin kanssa voivat hyvin tukea psyykkisten oireiden käsittelyä ja hallintaa.

Psykologin vastaanotolle voi mennä esimerkiksi terveyskeskuksessa, työterveydenhuollossa ja mielenterveystoimistossa. Erilaiset järjestöt ja myös seurakunnat tarjoavat yleensä monenlaista keskustelu- ja terapia-apua.

Psykoterapialla tarkoitetaan elämänhallinnan ja mielenterveyden ongelmien hoitamista keskustelun ja terapian avulla. Psykoterapia voi olla tarpeen jos psyykkiset oireet ovat pitkäkestoisia ja vaikeita. Mielenterveyskeskuksesta ja terveyskeskuksen psykologilta voi tiedustella psykoterapiasta ja sen mahdollisesta järjestämisestä.

Puheterapia. Parkinsonin taudissa yleinen mutta huonommin tunnettu oire on äänen voimakkuuden heikkeneminen. Spesifinen terapia (LSVT) on kehitetty Parkinsonin tautiin parantamaan äänen voimakkuutta ja -laatua. Kyseinen terapia toimii paremmin kuin pelkkä hengityksen harjoittelu. Imeikkyyden paraneminen kuuluu myös kyseisen terapian vaikutuspiiriin. Suun ja kielen motoriikan parantuessa se parantaa ja helpottaa myös nielemistä. Suomen Parkinsonliitto järjestää myös kuntoutusta parkinsonin tautia sairastaville.