Kotona selviytyminen ja tukipalvelut

Kunnissa on monia hyviä palveluja joilla tuetaan Parkinsonin tautia sairastavan potilaan kotona asumista ja jaksamista mikäli kotiaskareista ja liikkumisesta suoriutuminen mahdollisesti

hankaloituu. Parkinsonin tauti etenee vähitellen joten kotiaskareista ja liikkumisesta suoriutumisessakin todennäköisesti muutoksia tapahtuu vähitellen. Ulkopuolisen hoitajan avun ja muiden tukipalveluiden tarvetta on tosiaankin hyvä arvioida hyvinkin säännöllisesti etteivät kotona jaksaminen ja arkiaskareet kuten peseytyminen, pukeutuminen, kodinhoito tai liikkuminen muodostu liian raskaiksi taakoiksi poyilaalle. Voimavaroja olisi potilaalla hyvä jäädä myös muuhun mahdolliseen toimintaan kuin vain päivittäisistä rutiineista ja toiminnoista suoriutumiseen. Jotkut potilaat kokevat kuitenkin ulkopuolisen avun vastaanottamisen hankalaksi ja vieraaksi. Avun vastaanottoon potilaan kannattaakin totutella pikku hiljaa.

Monen Parkinsonin tautia sairastavan potilaan tärkeänä tukena päivittäisissä toiminnoissa kotona on oma puoliso. Myös potilaan puolison jaksamiseen on erityisesti kiinnitettävä riittävästi huomiota. Kotona selviytymistä ja jaksamista ja samalla kertaa myös tukipalveluiden ja avuntarpeen tarvittavaa määrää on mahdollista kartoittaa hyvin esimerkiksi terveyskeskuksen sairaanhoitajan, fysio-tai toimintaterapeutin tai vaikkapa kuntoutusohjaajan tekemän kotikäynnin avulla. Yleensä alan ammattilaisten kotikäynti on mahdollista järjestää potilaan oman kotikunnan tai kaupungin terveyskeskuksesta. Mukana voi olla myös mahdollisesti työntekijä kunnan sosiaalitoimesta mikäli esimerkiksi potilaan asuntoon mahdollisesti tarvitaan vaikkapa arkea helpottavia muutoksia.

Kotipalvelua potilaan omalta kunnalta on Parkinsonin tautia sairastavan potilaan erittäin hyvä mahdollisuus saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai vaikka kotona jaksamisen perusteella silloin kun tuntuu ettei selviä yksinään kotona olevista arjen askareista kuten siivoamisesta tai vaikkapa pyykin pesusta.Kunnan tarjoamaan kotipalveluun kuuluvat tavalisten

arkiaskareiden lisäksi myös erilaiset potilaan tukipalvelut kuten esimerkiksi ateriapalvelut ja turvapuhelinpalvelut.

Kunnallisen kotipalvelun kautta Parkinsonin tautia sairastavan potilaan on mahdollisuus saada tietyin ehdoin myös vaikkapa siivouspalveluita. Pelkkää tavanomaista siivouspalvelua tarvitsevat potilaat pyritään kylläkin pääsääntöisesti ohjaamaan alan yksityisten palvelujen tarjoajien piiriin. Siivouspalveluiden kustannuksista on potilaan tietyin ehdoin mahdollista saada kotitaloustyön verovähennystä.

Omaishoitajan tuki. Omaishoitajaksi luetaan sellainen henkilö joka omassa kotonaan tai hoidettavan potilaan kodissa joko hoitaa tai avustaa ikääntyvää, vammaista tai muuten sairasta perheenjäsentä tai muuta läheistään. Omaishoidon tuella siis tarkoitetaan varsinaisen potilaan hoidon tai muun huolenpidon varmistamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja.