Edenneen taudin hoito

Parkinsonin taudin edenneen vaiheen hoidossa on käytettävissä kolme erilaista hoitomuotoa.

 • DBS eli deep brain stimulation. Hoitomuoto tulee vasta sitten kyseeseen kun potilaalla ei ole enään riittävää vastetta suun kautta nautittavaan lääkehoitoon. Hoidolla ei paranneta eikä estetä taudin etenemistä vaan hoidon tarkoituksena on parantaa potilaan elämänlaatua ja toimintakykyä.

DBS-hoito lisää merkittävästi Parkinsonin taudin potilaan päivittäistä toimintakykyistä aikaa ja parantaa siten elämänlaatua.

DBS-hoito on nykyisin kaikkein yleisin kirurginen hoitomuoto Parkinsonin tautiin ja sen vuoksi vanhempia kirurgisia hoitomuotoja ei enään juurikaan käytetä.

DBS-hoitoon tulevat Parkinsonin tautia sairastavat potilaat ovat olleet tavallisesti sairaina jo yli 10 vuotta. Hoidosta hyötyvät pääsääntöisesti potilaat joilla tauti on edennyt pitkälle ja joilla ei enään ole riittävää annosvastetta normaalissa lääkehoidossa ja tästä johtuen on oireita kuten vapinaa ja tilanvaihteluita. Myös potilaalla pitäisi olla jäljellä jonkin asteinen vaste Levodopaan.

Lepovapinan ollessa potilaan johtava oire voidaan hoitona käyttää VIM-stimulaatiota. Vim-stimulaatio ei toimi hoitona muiden oireiden kanssa.

Edellytykset DBS-hoidolle:

 • positiivinen vaste Levodopatestissä
 • Alle 70 vuotias potilas (ei ehdoton raja)
 • Potilaan pitää oppia itse käyttämään säätölaitettaan ja olla yhteistyökykyinen.
 • Hoidosta pitää olla realistiset odotukset.
 • Ei saa olla dementiaa eikä vaikeaa psykiatrista sairautta joka on hoitoresistentti.
 • Ei saa olla muuta sairauttaa josta voi mahdollisesti aiheutua komplikaatioita.
 • Parkinson + oireyhtymä diagnosoituna.
 • Yli 5 vuotta kestänyt sairaus.
 • Levodopainfuusio jatkuvana. Levodopainfuusiossa infusoidaan ulkoisen pumpun avulla potilaan ohutsuoleen Levodopageeli-infuusio mahalaukkuavanteen kautta.

Kyseisen hoidon avulla potilaan Levodopapitoisuuden vaihtelut pienenevät huomattavasti suun kautta annosteltavaan lääkitykseen verrattuna joten potilaan motoriset taudin oireet helpottavat merkittävästi.

Levodopainfuusio on hyvä hoitokeino vaikeissa tilanvaihteluissa ja kaikissa motorisissa ongelmissa. se myös selkeästi lisää motorista toimintakykyä potilaalla lisäämällä on-vaihetta ja vastaavasti vähentämällä off-vaihetta.

Levodopainfuuio on ollut jollain potilailla käytössä jopa yli 10 vuotta. Hoito on vaihtoehto DBS-hoidolle.

Edellytykset Levodopainfuusio-hoidolle:

 • Vaikeita taudin oireita hyvästä lääkehoidosta huolimatta.
 • Jonkinasteinen vaste Levodopaan.
 • Ei ole yläikärajaa
 • Ei saa olla vaikeaa dementiaa (pumpusta pitää pitää huolta. Hoitaja, avustaja jos lievä dementia)
 • Psykoosi tai joku muu vaikea psykiatrinen sairaus.
 • Rakenteellinen poikkeama vatsan alueella.
 • Parkinson+ oireyhtymä
 • Muut Levodopan käyttöön liittyvät edellytykset.
 • Apomorfiini-infuusio. Apomorfiini-infuusio annetaan ulkoisen pumpun avulla subkutaanisesti.

Edelletykset apomorfiini-infuusiolle:

 • Parkinsonin tauti pitkälle edenneenä ja jonkinasteinen Levodopavaste-
 • Päivittäiset off-vaiheet tai satunnaiset joita ei saada hyvällä lääkehoidolla kuriin.
 • Apomorfiini-injektioiden suurentunut tarve. 6-8 kertaa päivässä.
 • Ei saa olla dementiaa.
 • Ei saa olla ortostaattinen hypotensio vaikeana.
 • Vaikea munuais- sydän- tai maksasairaus.
 • Psykoosit jotka ovat aiheutuneet dopamiiniagonistien käytöstä.
 • Impulsiivis kompulsiiviset häiriöt.