Kaikki mitä olet aina halunnut tietää Parkinsonin taudista

Tämä artikkeli käsittelee sairautta, Parkinsonin tautia, joka koskettaa vuosittain myös monia tautiin sairastuneita suomalaisia sekä heidän läheisiään. Artikkelissamme kerrotaan pähkinänkuoressa, mistä Parkinsonin taudissa on kyse ja miten sairauteen sairastunutta ja hänen läheisiään voidaan parhaiten auttaa elämään mahdollisimman hyvää arkea. Jos tauti koettelee erityisen vaikeasti sairastuneen työkykyä, saattaa erilaisiin lainavaihtoehtoihin, kuten https://www.freedomrahoitus.fi/, tutustumisesta olla apua arjen pyörittämisessä.

Mikä on Parkinsonin tauti?
Kyseessä on neurologinen sairaus, joka etenee. Tyypillisiä oireita ovat lepovapina, liikkeiden hidastuminen, tasapainovaikeudet sekä lihasten jäykkyys. Potilaalle ilmaantuu oireita, koska hänen aivojensa mustassa tumakkeessa on solukatoa, mikä puolestaan aiheuttaa dopamiinin vähentymistä. Joillakin potilailla esiintyy lisäksi muistihäiriöitä sekä masentuneisuutta.

Tällä hetkellä Parkinsonin taudin perimmäistä syytä ei vielä tunneta. Sairautta ei myöskään osata vielä parantaa. Sen sijaan Parkinsonin taudin oireita voidaan kyllä hoitaa kuntoutuksen sekä lääkkeiden avulla. Hyvä uutinen on se, että nykyaikaisen lääkityksen avulla Parkinsonin taudin oireita pystytään yleensä hallitsemaan melko hyvin. Tästä huolimatta taudin etenemistä ei nykylääkityksen avulla pystytä täysin pysäyttämään. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös täysin normaali vanheneminen aiheuttaa samankaltaista vähitellen tapahtuvaa solujen tuhoutumista. Parkinsonin tauti ainoastaan voimistaa tätä ilmiötä ja saa sen alkamaan tavallista aikaisemmassa vaiheessa ihmisen elämänkaarta.

Suomesta löytyy noin 14 000 Parkinsonin tautia sairastavaa henkilöä, mikä tarkoittaa sitä, että väestötasolla 1-2 henkilöä tuhatta henkilöä kohti sairastaa kyseistä tautia. Lähes 2% yli 70 vuotta täyttäneistä on Parkinsonin tauti, mikä kertoo siitä, että sairaus on Suomessa melko yleinen, etenkin ikääntyneen väestön keskuudessa. Tavallisimmin sairaus alkaa noin 50-80-vuotiaana. Toisaalta myös alle 30-vuotias voi sairastua Parkinsonin tautiin, joskin näin nuoren sairastuminen kyseiseen tautiin on harvinaislaatuista. Sairastuneista hieman useampi on miehiä kuin naisia. Tavallisesti Parkinsonin tauti etenee hitaasti, mutta yksilölliset vaihtelut potilaiden kesken ovat yllättävän suuria.

Millaisia hoito- ja tukimuotoja on tarjolla?
Parkinsonin tautiin sairastuneelle ja hänen läheisilleen on varmasti hyvä uutinen se, että hoitomahdollisuudet ovat parantuneet ja kehittyneet runsaasti viime vuosikymmeninä ja niiden uskotaan paranevan edelleen. Tarjolla on esimerkiksi kirurgista hoitoa sekä sopeutumisvalmennuksia ja kuntoutuskursseja.

Suomessa Parkinsonliitto on aktiivinen toimija, joka pyrkii tukemaan sekä Parkinsonin tautiin sairastuneita että heidän läheisiään. He järjestävät esimerkiksi sopeutumisvalmennuksia sekä erilaisia teemakursseja, joihin myös tautia sairastavien omaiset ovat usein tervetulleita. Viisi päivää kestävällä kurssilla pyritään tukemaan sitä, että sairaudesta kuntoutuvat voisivat osallistua tavalliseen arkeen mahdollisuuksiensa mukaan omat rajoitteensa huomioonottaen. Osa kursseista järjestetään verkon kautta, joten osallistua voi vaikka omalta kotisohvalta käsin. Tilanteen kanssa ei kannata jäädä yksin, sillä vertaistuen voima on vertaansa vailla ja muilta sairastuneilta sekä heidän läheisiltään voi saada kullanarvoisia vinkkejä.

Moni Parkinsonin tautiin sairastunut saattaa huolehtia erityisesti tilanteensa vaikutuksesta omaan talouteensa, sillä vaikka osa sairastuneista kykeneekin käymään töissä normaalisti, ei tämä kaikilta välttämättä onnistu. Erilaisista tukimahdollisuuksista kannattaakin ottaa selvää aivan ensimmäiseksi. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen turvautua lainaan, kuten artikkelin alkupuolella jo mainittiinkin. Heppoisin perustein lainanottoon ei kuitenkaan pidä ryhtyä, vaan tilannetta kannattaa puntaroida monesta näkökulmasta käsin.