Kaikki Parkinsonista

Minkälainen on Parkinsonin tauti?

Parkinsonin tauti tunnetaan maailmanlaajuisesti parantumattomana neurologisena sairautena, jonka erilaisia oireita pyritään lääkkeillä hallitsemaan.

Taudin oireisiin kuuluvat muun muassa lihasjäykkyys, lepovapina ja liikkeiden hitaus, jotka johtuvat paljolti aivojen tiettyihin liikesäätelyihin osallistuvien hermosolujen etenevästä tuhoutumisesta. Ihmisellä solujen hidasta tuhoutumista tapahtuu myös normaalin vanhenemisprosessin kuluessa, mutta Parkinsonin tautia sairastavalla solukato on kaikkein voimakkainta.

Parkinsonin taudissa tuhoutuu useita hermosoluja pääosin aivojen tyviosassa sijaitsevassa mustatumakkeeseen kuuluvalla alueella. Mustatumake säätelee aivojen liikkeitä ja tumakkeen dopamiini-solut ovat vastuussa tiedonkulusta toisiin tumakkeisiin. Solujen tuhoutuminen voimistuu

sitä mukaa mitä pienemmäksi käy aivojen dopamiinipitoisuus.

Parkinsonin taudin oireet alkavat yleisimmin jaloista, sormista ja käsistä, joista ne etenevät yleisesti ensin samanpuoleiseen toiseen raajaan, jonka jälkeen toisen puolen raajoihin.

Taudin etenemisessä Parkinsonia sairastavien keskuudessa on suuria eroja, eli solutuho aivoissa ei milloinkaan tapahdu tasaisesti, joten myös sairauden oireet yleisesti vaihtelevat. Lepovapina, lihasjäykkyys ja liikkeiden näkyvä hidastuminen ovat taudin näkyviä oireita.

Useimmilla henkilöillä esiintyy myös erityyppisiä autonomisen hermoston häiriöitä, kuten ihon rasvoittumista, tasapainovaikeuksia, asennon vaihdokseen liittyvää verenpaineen laskua, ummetusta, virtsarakon toiminnan häiriöitä ja hikoilun lisääntymistä.

Huonontunut näkökyky on yleinen vaiva, johon on saatavissa apua. Näkökyky auttaa välttymään kaatumisilta ja auttaa erottamaan muun muassa värit paremmin. Apua on kuitenkin aina saatavissa; osta siis edulliset piilolinssit netistä ja näe päivittäin paremmin.

Parkinsonin tauti voi tuoda mukanaan myös erilaisia tunne-elämän häiriöitä: tunneherkkyys lisääntyy ja henkilöllä saattaa olla aloitekyvyttömyyttä ja taipumusta masennukseen. Liikuntakyky kokonaisuudessaasn vaikeutuu, ja tunnettua on myös, että

kyseiseen vaikeaan neurologiseen sairauteensaattaa kuulua myös erilaisia unihäiriöitä.

Miten taudin erilaiset oireet näkyvät päivittäisessä elämässä?

  • Vapina eli treemori

esiintyy useimmiten toispuoleisena vapinana, joka on ensimmäinen oire noin 70 %:lla ihmisistä. Vapina voi olla vain ajoittaista tai se saattaa olla toisinaan myös voimakasta. Vapinaa esiintyy tyypillisimmin levossa, mutta kuitenkin se on aina riippuvaista henkilön raajan asennosta. Uupumus ja stressi pahentavat vapinaa.

  • Jäykkyys eli rigiditeetti

tarkoittaa Parkinsonin taudissa esiintyvää lihaksissa tuntuvaa jäykkyyttä. Henkilön suorittamien liikkeiden kuluessa lihakset sekä supistuvat että jännittyvät samanaikaisesti. Lihakset vastustavat liikettä kahdella tapaa, eli epätasaisesti portaittain, jolloin puhutaan hammasratasjäykkyydestä, tai tasaisesti, jolloin puhutaan lyijyputkijäykkyydestä. Sairauden edetessä ja henkilön yleiskunnon heikentyessä lihasten lepojänteys lisääntyy entisestään.

Parkinsonia sairastavan lihaksissa oleva jäykkyys on kaikkein voimakkainta vartalon lähellä olevissa lihaksissa, joita ovat olkapäät, lonkka ja niska. Ääreisosien lihaksissa, kuten henkilön nilkoissa ja ranteissa esiintyvä jäykkyys vaihtelee ajoittain hyvinkin pienestä jäykkyydestä voimakkaampaan.

  • Liikkeiden hitaus, eli bradykinesia

Parkinsonin taudin yleisempiä ja tunnetuimpia oireita on liikkeiden hitaus. Käytännön asiat vaikeutuvat huomattavasti verrattuna henkilöön, joka ei sairasta Parkinsonin tautia. Liikkeiden hitautta ja myöskin jäykkyyttä kuvaavia esimerkkejä löytyy paljon, esimerkkinä voidaan pitää takin pukemista päälle tai sen riisumista.

Huomaamatta tapahtuvaa liikehdintää, kuten käsien liikuttelua puhetta tehostaessa tai jalan nostamista toisen jalan päälle ei Parkinsonin tautia sairastavilla esiinny. Lihasheikkouden tunne Parkinson-potilaalla johtuu lihasten heikentyneestä kyvystä suorittaa toistuvia lihassupistuksia. Parkinsonin tauti näkyy usein myös esimerkiksi hankaluutena solmia nauhakenkiä tai erilaisina kirjoitusvaikeuksina.

Taudin yleisyys

Suomen koko väestöstä noin 1-2 ihmistä tuhannesta sairastaa Parkinsonin tautia, joten mistään yleisestä sairaudesta ei ole kysymys. Parkinsonin tautia sairastavia on kaiken ikäisiä, mutta yleisimmin henkilöt ovat noin 60-vuotiaita.

Suomessa Parkinson-potilaita on kaikkiaan noin 14 000. Tietoa Parkinsonin taudin hoidosta Suomessa saa paitsi omalta lääkäriltä niin myös Parkinson-liitosta.