Tasapaino ja kaatuminen

Useammin kuin kerran vuodessa kaatuu noin puolet Parkinsonin taudin potilaista. Tasapainon ja asennon säätelyjärjestelmien pettäminen aiheuttaa potilaiden kaatuilun. Dyskinesia, jähmettyminen ja kaatuilu ovat suorassa yhteydessä toisiinsa.

Kaatumisen pelko jo itsessään lisää kaatumisien vaaraa ja lisää potilaan kömpelyyttä. Lääkehoidosta ei ole merkittävää apua kaatuilun hoitamiseen tuloksellisesti. Tasapaino- ja lihasvoimaharjoituksilla voidaan jossain määrin vähentää potilaiden kaatumisriskiä. Ennakoivalla ympäristön järjestelyllä kotioloissa voidaan ehkäistä kaatumisia ja myös mahdollisten psyykelääkkeiden käytön lopettamisella voi olla ehkäisevä vaikutus. Lihasvoiman ja liikestrategian harjoittelulla ja juoksumatolla tehdyllä intensiivisellä tasapainoharjoittelulla saatetaan päästä toivottuun tulokseen kaatuilua ehkäistessä.

Hitaita liikkeitä sisältävät liikuntaharjoitteet ja myös tanssi saattavat parantaa tasapainoa ja liikekontrollia potilaalla.

Fysioterapiassa kartoitetaan erityisesti liikkumisessa tapahtuneita muutoksia ja potilaan toimintakykyä. Apuvälineiden tarpeeseen(rollaattori, kävelysauvat) antaa fysioterapeutti myös ohjeita ja kotona suoritettavaan omaehtoiseen kuntoutukseen. Jokaisen Parkinsonin tautia sairastavan kuntoutukseen pitäisi sisältyä jo sairauden alusta lähtien fysioterapeutin palvelut.

Parkinsonin tautia sairastavalle päivittäinen liikunta on elintärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Kotona suoritettu hyötyliikunta ja tasapainon ja lihasten harjoittaminen auttaa selviämään helpommin arjen askareista ja pitää paremmin mielen virkeänä.

Kotona kannattaakin tehdä selvät kulkureitit mitä pitkin on helppo kävellä ja tehdä vaikkapa omia tasapainoa harjoittavia pikku tehtäviä joita voi käydä itsekseen ajan kanssa harjoittelemassa.

Lisäksi kotona tapahtuva harjoittelu pitää sopivasti myös mielen virkeänä.