Parkinsonin taudin oireet: Hitaus

Parkinsonin tautiin kuuluu ainakin jossain määrin erilaista kehon liikkeiden hitautta vaikka erot eri potilaiden välillä voivat olla erittäinkin huomattavia. Jokaisen liikkeen aloittaminen on mahdollisesti huomattavastikin normaalia hitaampaa ja liike on todennäköisesti myös normaalia hitaampi liikkeen aloittamisen jälkeen.

Potilaan huomaamatta tapahtuvaa tahatonta liikehdintää kuten käsien liikuttelua tehostamassa puhetta tai istuessa jalan nostamista vuoron perään toisen päälle on Parkinsonin taudin potilaalla

vähemmän kuin muita vastaavan oloisia sairauksia sairastavilla.

Parkinsonin taudin potilaalla hitaus näkyy kävellessä niin sanottujen myötäliikkeiden vaimentumisena tai jopa selkeästi puuttumisena. Kädet eivät heilu normaalisti kävelyn tahdissa vaan kävely muistuttaa enemmän töpöttämistä.

Joillakin potilailla myötäliikkeen häviäminen vain toiselta puolelta on mahdollisesti taudin ensimmäisiä oireita.

Parkinsonintaudin potilas hyvin usein valittaa myös lihasheikkoutta mutta varsinaista lihasheikkoutta ei ole pystytty toteamaan. Potilaalla lihasheikkouden tunne todennäköisesti johtuu siitä että lihasten luontainen kyky suorittaa jatkuvia ja usein toistuvia lihassupistuksia on huomattavasti heikentynyt. Siittä johtuen potilaan jaksottaisen liikesuorituksen automaattinen

toteuttaminen käy huomattavan vaikeaksi.

Esimerkiksi kun potilas laittaa kättä nopeasti vuoronperään nyrkkiin ja aukaisee nyrkin niin liike

muuttuu kerta kerralta paljon kankeammaksi ja vaikeammaksi. Hetkellistä voimaa kysyvän

lihasliikkeen kunnollinen suorittaminen kyllä onnistuu melko hyvinkin mutta jatkuva voiman ylläpitäminen ja liikkeen jatkuva toistaminen ei sitten onnistukaan aivan yhtä helposti.