Parkinsonin taudin oireet: Vapina

Parkinsonin taudin ensimmäinen oire on yleisimmin vapina. Vapina eli tremor on kolmella neljästä Parkinsonin tautia sairastavasta potilaasta ensimmäinen oire. Vapinaa esiintyy yleisimmin potilaan ollessa lepotilassa jolloin esimerkiksi potilaan lepotilassa oleva jompi kumpi käsi vapisee hallitsemattomasti. Parkinsonin taudissa vapina on yksi helpoimmin todettavista ja yleisimmistä oireista.

Parkinson-potilaista ei osalla kuitenkaan sairauden aikana ilmene oikeastaan lainkaan vapinaa tai sitten se voi mahdollisesti olla erittäin lievää ja vain ajoittaista. Potilaan hermostuneisuus, stressi ja unenpuute lisäävät tutkitusti vapinaa. Parkinsonin tautiin yleisesti kuuluva vapina monesti lievenee tai jopa häviää kokonaan itse tehdyn tiedostetun liikkeen yhteydessä.

Parkinsonin taudissa vapina on yleisesti alussa vain toispuoleista ja se alkaa yleisimmin jomman kumman käden tai sormien tai molempien vapinasta, josta se myöskin etenee saman puolen jalkaan tosin hitaasti.Parkinsonin taudin edetessä ajan kuluessa toisen puolen vapina voi mahdollisesti edetä myös toiselle puolelle kehoa käteen ja jalkaan. Vapinaa voi edellisten lisäksi ilmetä myös alaleuassa ja jopa kielessä, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa potilaalla selvien sanojen

muodostamista ja selvää puhetta.

Parkinsonin taudissa erilaisten oireiden painottuminen ja erilaisten oireiden aiheuttama haitta eivät ole samanlaisia jokaisella potilaalla vaan niissä voi olla suuriakin eroja.

Kaikki Parkinsonin taudin potilaat eivät välttämättä saa edes kaikkia mahdollisia oireita. Joillakin potilailla vapina on selkeä pääoire, kun taas toiset potilaat eivät vapise juuri lainkaan, vaan he kärsivät lähinnä muista oireista kuten hitaudesta ja jäsenten kankeudesta.

Parkinsonin taudissa solutuho aivoissa tapahtuu epätasaisesti eikä symmetrisesti, myös potilaan oireet ovat erittäinkin epäsymmetriset ja suuresti vaihtelevat.

Mikäli Parkinsonin taudin potilaan oireet ovat täysin symmetriset joutuukin neurologi miettimään potilaan diagnoosia myöskin tavallistakin tarkemmin ja huolellisemmin.

Lievähkön vapinan voi potilas saada loppumaan itse tahdonalaisesti. Vapina voi vaihdella minuuttien ja tuntien aikana todella paljon ja on vieläpä riippuvainen potilaan raajan asennosta.

Parkinsonin taudin potilaalla voi olla myös erilaisia autonomisen hermoston

häiriöitä ja esimerkiksi ihon rasvoittumista, huomattavaa hikoilun lisääntymistä, raajojen tai vartalon asennon vaihtoon liittyvää verenpaineen laskua, sekä myös mahdollisesti ummetusta ja virtsauksen vaikeutumista.

Lisäksi potilaalla on mahdollista olla tietoisten toimintojen ja myöskin tunne-elämän

häiriöitä, esimerkiksi tunneherkkyyttä, masennusta, taipumusta sosiaaliseen eristäytymiseen, aloitekyvyn puutetta ja ajatusten hidastumista.

Osalle on mahdollista tulla myös jonkin asteisia muistiongelmia. Muistihäiriöistä kärsivät potilaat ovat yleisesti myöhemmällä iällä Parkinsoniin sairastuneita.

Parkinsonin taudin potilailla hallitsevina oireina ovat kuitenkin enimmäkseen liikuntakyvyn vaikeutumista ja hallitsemista aiheuttavat oireet.

Lisäksi Parkinsonin taudissa sairauteen liittyy joskus myös jonkinasteisia unihäiriöitä, päiväaikaista uneliaisuutta ja ajoittaista voimakasta uupumuksen tunnetta.