Kaikki Parkinsonista pähkinänkuoressa

Löydät tästä artikkelista tiivistetyn tietopaketin Parkinsonin taudista. Lue esimerkiksi sairauden ensioireista ja siitä, kuinka sairaus vaikuttaa sairastuneen elämään. Artikkeli kertoo myös siitä, kuinka Parkinsonin tautia voidaan hoitaa, jotta potilaan elämä olisi taudin kanssakin mahdollisimman mielekästä ja antoisaa.

Oireet – mistä tunnistat Parkinsonin taudin?

Kyseessä on liikehäiriösairaus, joka etenee hitaasti. Vapina, lihasjäykkyys ja hidastunut liikkuminen ovat taudin tyypillisiä oireita. Koska sairaus vaikuttaa liikkumiseen, saattaa sen edetessä olla aika tehdä pieniä, arkea helpottavia muutoksia kotona. Hyvät välineet tähän löydät byggmax-verkkokaupasta. Yleensä Parkinsonin tauti alkaa 50–70 -vuotiaana. Joillakin se saattaa kuitenkin alkaa aikaisemminkin. Usein sairaus on perinnöllinen henkilöillä, joilla se on alkanut 30–40 vuoden iästä.

Miten sairautta voidaan hoitaa?

Omaehtoinen säännöllinen liikunta vähentää sairauden aiheuttamia haittoja. Kannattaa suosia liikuntamuotoja, jotka vahvistavat lihaskuntoa ja harjoittavat tasapainoa. Fysioterapiasta voi olla apua liikkuvuuden lisäämisessä. Sillä voidaan myös pienentää potilaan kaatumisriskiä ja parantaa hänen mahdollisuuksiaan selviytyä arjen askareista. Toimintaterapia on toinen hyvä vaihtoehto.

Apuna voidaan käyttää myös alan erikoislääkärin suunnittelemaa lääkehoitoa. Myöskään lääkehoito ei varsinaisesti pysty parantamaan sairautta tai pysäyttämään sen kulkua, mutta lääkehoidolla voidaan vaikuttaa sairauden oireisiin ja tehdä näin potilaan elämästä entistä mielekkäämpää. Levodopa on yksi tehokkaimmista Parkinsonin taudin hoidossa käytetyistä lääkkeistä. Se auttaa suurentamaan dopamiinipitoisuutta aivoissa. Toisaalta, jos lääkettä käytetään pitkään, liittyy sen käyttöön myös haittoja. Esimerkiksi raajoissa saattaa esiintyä pakkoliikkeitä pitkäaikaisen käytön seurauksena. Onkin tärkeää, että potilaan tilannetta seurataan parhaan mahdollisen hoidon varmistamiseksi.